Műtős szakasszisztens

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DE KK)
Ortopédiai Klinika

műtős szakasszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályban meghatározott és a műtős szakasszisztensi feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján. A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás szabályozza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, szakirányú szakasszisztensi szakképesítés (műtéti szakasszisztens),

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai, fényképes önéletrajz (az elérhetőségi adatok megjelölésével)

        iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatai

        érvényes működési nyilvántartási kártya másolata

        MESZK tagsági kártya másolata

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        külső jelentkező esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező megfelel a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. XXXIII. törvény 20. § (2), (2c), (2d) és (2e) bekezdéseiben foglaltaknak (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pataki Éva klinikai vezető ápoló nyújt, a +36 (52) 411-600 / 55554 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/1791/2018 , valamint a munkakör megnevezését: műtős szakasszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/1791/2018, valamint a munkakör megnevezését: műtős szakasszisztens.

vagy

        Elektronikus úton Pataki Éva klinikai vezető ápoló részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://unideb.hu/hu/allasajanlatok - 2018. május 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a munkakör vonatkozásában 4 hónap próbaidőt köt ki. A postai úton történő benyújtás esetén kérjük, hogy a borítékon szíveskedjenek feltüntetni a szervezeti egység megnevezését: "DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT, ORTOPÉDIAI KLINIKA".

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 23.

ID: 3400387   Megjelentetés dátuma: 2018.05.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.