Angol szakos középiskolai tanár

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, Csengő utcai feladatellátási hely

Angol szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.21-2017.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4029 Debrecen, Csengő utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 12-19 éves gimnáziumi korosztály oktatása, nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, angol szakos tanári diploma,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Futóné Monori Edit nyújt, a 52-503-951 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4029 Debrecen, Csengő utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/13223/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Angol szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/13223/2016, valamint a munkakör megnevezését: Angol szakos középiskolai tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2016. november 29.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2016. november 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833784   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.