Gyógyszerész

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem
KK Klinikai Gyógyszertár

gyógyszerész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a gyógyszer gazdálkodási, gyógyszerkészítési (magisztrális és citosztatikus keverékinfúzió), gyógyszertári adminisztrációs feladatokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, gyógyszerész végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, szakvizsga (kórházi, klinikai, technológia, gyógyszerhatástan),

        idegennyelv ismerete

        gyógyszergazdálkodási informatikai rendszerek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget és nyelvtudást igazoló okiratok másolatai

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4012 Debrecen, Nagyerdei körút 98. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OGYTAR/236/2016. , valamint a munkakör megnevezését: gyógyszerész.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OGYTAR/236/2016., valamint a munkakör megnevezését: gyógyszerész.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        unideb.hu - 2016. november 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 24.

ID: 2827799   Megjelentetés dátuma: 2016.11.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.