3 fő asszisztens

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

DE KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika Kardiológia

3 fő asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.12.13-2017.12.13 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Móricz Zs. körút 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az elektrofiziológiai és a haemodinamikai laborban a betegek és eszközök előkészítése, a beavatkozás alatt asszisztálás a beavatkozást végző orvosnak, a beavatkozás végén a labor és a műszerek rendbetétel. A betegek állapotának követése az elektrofiziológiai és haemodinamikai laborban való tartózkodása alatt.
Az asszisztensi dokumentáció pontos vezetése.
A haemodinamikai laborban munkaidő kívüli időszakra készenléti ügyeleti rendszerben való részvétel.
A labor eszközei, műszerek üzemkész állapotának biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, asszisztens vagy ápoló ,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        elektrofiziológiai/kardiológiai/műtős szakasszisztensi

        intenzív betegellátó szakápoló végzettség

        MedSol egészségügyi informatikai program felhasználói szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai

        érvényes működési nyilvántartási kártya másolata

        MESZK kártya másolata

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány abban az esetben, ha az egyetemnél korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszányára tekintettelmár igazolta és a korábbi jogvisznya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt). el)

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Móricz Zs. 22 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/12951/2016. , valamint a munkakör megnevezését: 3 fő asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/12951/2016., valamint a munkakör megnevezését: 3 fő asszisztens.

        Elektronikus úton Horváth Ildikó részére a ihorvath@med.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálás után ez alapján személyes elbeszélgetés a pályázói körben maradókkal.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        DE UNIDEB - 2016. november 24.

        www.deoec.hu/kk/ - 2016. november 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 24.

ID: 2827782   Megjelentetés dátuma: 2016.11.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.