Asszisztens

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

DE KK Sebészeti Klinika

asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, DE KK Sebészeti Klinika, Móricz Zsigmond körút 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Műtős asszisztensi feladatok ellátása a Sebészeti Klinika műtőiben rendes munkaidőben, valamint ügyeletben, készenlétben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, ápoló (OKJ 54),

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        műtős szakasszisztensi végzettség

        műtői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, KK Sebészeti Klinika, Móricz Zsigmond körút 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/12579/2016. , valamint a munkakör megnevezését: asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/12579/2016., valamint a munkakör megnevezését: asszisztens.

        Elektronikus úton Linzenbold Anita részére a linani@med.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott önéletrajzok elemzése után személyes elbeszélgetés a klinika vezető főnővérével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2016. november 21.

        www.deoec.hu/kk - 2016. november 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822492   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.