Adjunktus

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Természettudományi és Technológiai Kar
Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a DE TTK Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék biotechnológiai, élelmiszer-biotechnológiai, mikrobiológiai és sejtbiológiai tárgyainak mind elméleti, mind gyakorlati oktatásában, továbbá oktatási segédanyagok, jegyzetek készítésében, valamint szakdolgozók, TDK dolgozatok készítői és PhD hallgatók szakmai munkájának az irányításában. Ezen túlmenően szintén elvárt a megfelelő kutatási, publikációs és pályázati aktivitás a biotechnológia és mikrobiológia diszciplínák területén, különös tekintettel az emberi és állati patogén gombák fertőzőképességének az alaposabb megismerésére, továbbá új típusú gombaellenes szerek és kezelési eljárások kifejlesztésére. Szintén elvárt különféle mikotoxin analitikai és mentesítési technológiák fejlesztésében való részvétel. A munkaköri elvárások között szerepel még külföldi munkakapcsolatok kialakítása és gondozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, okleveles vegyész vagy okleveles környezetkutató diploma,

        molekuláris biológus vagy biotechnológus mesterképzésben szerzett végzettség

        oktatási feladatai témájában a mesterfokozat és szakképesítés követelményeit érdemben meghaladó tudás, és ehhez kapcsolódó széleskörű tájékozottság

        eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság, szakterületén szerzett tudományos (PhD) fokozat

        angol nyelvből szerzett középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság, képesség azok anyagának összeállítására, diákköri, szakdolgozati diplomamunkát készítő hallgatók irányítására

        szakterülete alapos ismerete, annak széles körű, korszerű áttekintése

        magas színvonalú, önálló eredmények publikálása, illetve szabadalmaztatása

        részvétel oktatási segédanyagok készítésében

        szakmai közéletben való részvétel

        számítógép-felhasználói ismeret, biológiai adatbázisok ismerete és rutinszerű használata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        külföldi kutatási tapasztalat és meglévő külföldi munkakapcsolatok

        élesztő genetikai és élesztő törzsfejlesztési tapasztalat

        humán patogén gombákkal, ezen belül preferáltan Candida albicans gombával végzett eredményes kutatómunka

        az angol nyelven kívül más, a szakma szempontjából fontos idegen nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz (maximum 2 oldal terjedelemben)

        publikációs lista, hivatkozások, konferencia előadások, stb. jegyzéke

        oktatási, kutatási tevékenységre vonatkozó elképzeléseket tartalmazó dokumentum

        pályázati adatlap (a Dékáni Hivatalban hozzáférhető)

        iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata

        külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csománé Tóth Katalin nyújt, a 52/512-900/63357 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf.: 400 . DE TTK Dékáni Hivatal Dr. Pintér Ákos ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/12733/2016 , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/12733/2016, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2016. november 21.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kérjük két példányban benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822490   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.