Tanársegéd

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Informatikai Kar
Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a tanszék oktatási/kutatási és egyéb feladatainak ellátásában a tanszékvezető utasítása szerint. A tanszék szakterületéhez tartozó gyakorlatok vezetése, oktatási segédanyagok készítése elsősorban a hálózatok és beágyazott rendszerekhez tartozó tárgyakból. A tanszéken folyó kutatómunkába való bekapcsolódás és aktív kutatási tevékenység, rendszeres publikáció hazai és nemzetközi szakmai fórumokon: folyóiratokban és konferenciákon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú mesterképzésben szerzett diploma,

        oktatási feladatai témájában a mesterfokozat és szakképesítés követelményeit érdemben meghaladó tudás, és ehhez kapcsolódó széleskörű tájékozottság

        eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság, a doktori képzés megkezdése

        szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság

        legalább egy, a szakmájában hasznosítható, idegen nyelvből szerzett középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felsőoktatásban szerzett oktatói tapasztalat a hálózatok és beágyazott rendszerek területén

        tapasztalat az FPGA programozása területén

        átlagot meghaladó jártasság PC szoftverek és hardverek terén

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, publikációs lista

        iskolai végzettséget, idegennyelv tudást igazoló dokumentumok másolata, doktori képzésben való részvétel igazolása

        külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes

        az önéletrajzot és a publikációs jegyzéket elektronikus úton is kérjük elküldeni a kalman.mariann@inf.unideb.hu címre

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmán Mariann nyújt, a 52/512-985 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400 . Informatikai Kar ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/12577/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/12577/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

vagy

        Személyesen: Kálmán Mariann, Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Kassai út 26. Informatikai Kar Dékáni Hivatala IF23-as szoba .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2016. november 19.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2016. november 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818872   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.