Adjunktus

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Informatikai Kar
Komputergrafika és Képfeldolgozás Tanszék

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszék szakterületéhez tartozó (informatikai) tantárgyak oktatása, előadás és laborgyakorlatok tartása elsősorban számítógépes képfeldolgozás, adatszerkezetek és programozás témaköréhez kapcsolódóan. Az oktatás szervezésében való részvétel, oktatási segédanyagok készítése és folyamatos korszerűsítése. Aktív kutatási tevékenység és tehetséggondozás a képfeldolgozás területén. .

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú mesterképzésben szerzett vagy azzal ekvivalens diploma,

        oktatási feladatai témájában a mesterfokozat és szakképesítés követelményeit érdemben meghaladó tudás, és ehhez kapcsolódó széleskörű tájékozottság

        eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság, szakterületen szerzett tudományos (PhD) fokozat

        legalább egy, a szakmájában hasznosítható, idegen nyelvből szerzett középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság, képesség azok anyagának összeállítására, diákköri, szakdolgozati diplomamunkát készítő hallgatók irányítására

        szakterülete alapos ismerete, annak széles körű, korszerű áttekintése

        magas színvonalú, önálló eredmények publikálása, illetve szabadalmaztatása

        részvétel oktatási segédanyagok készítésében

        szakmai közéletben való részvétel

        felsőoktatásban szerzett legalább négy éves oktatói tapasztalat

        jártasság az orvosi képfeldolgozás területén

        jártasság az ember-gép interakció területén

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, publikációs jegyzék

        iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata

        külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes

        az önéletrajzot és a publikációs jegyzéket elektronikus úton is kérjük elküldeni a kalman.mariann@inf.unideb.hu címre

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmán Mariann nyújt, a 52/512-985 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400 . Informatikai Kar ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/12578/2016 , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/12578/2016, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

vagy

        Személyesen: Kálmán Mariann, Hajdú-Bihar megye, Kassai Debrecen, út 26 . Informatikai Kar Dékáni Hivatala IF23-as szoba .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2016. november 19.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2016. november 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818871   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.