Tanulmányi ügyintéző

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem
ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

tanulmányi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A magyar és angol nyelvű oktatáshoz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása.
A Neptun oktatási rendszer kezelése (tantárgyak hirdetése, teremfoglalás, érdemjegyek beírása, egyéb adatok rögzítése).
Évközi dolgozatok és vizsgatesztek sokszorosítása, javítása, számítógépes kiértékelése.
Hallgatókkal való kapcsolattartás angol és magyar nyelven.
Intézeti honlapon szereplő, oktatással kapcsolatos információk feltöltése, szerkesztése.
Hallgatói névsorok követése, jelenléti táblázatok vezetése. A hallgatók pontszámainak vezetése, összesítése, pontszámok, jegyek és egyéb oktatási adatok statisztikai kiértékelése.
Évközi dolgozatok és vizsgák technikai szervezése.
Egyéb adminisztrációs teendők ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; önálló, hatékony munkavégzés; rugalmasság; nagyfokú precizitás; megbízhatóság; jó kommunikációs és alkalmazkodó képesség; jó szervező készség; kiváló problémamegoldó képesség;nagyfokú teherbírás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget és nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolatai

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/12600/2016. , valamint a munkakör megnevezését: tanulmányi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/12600/2016., valamint a munkakör megnevezését: tanulmányi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Dr. Tőkés Szilvia részére a tokes@med.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        unideb.hu - 2016. november 12.

        deoec.hu/kk - 2016. november 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 17.

ID: 2817795   Megjelentetés dátuma: 2016.11.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.