Osztályvezető

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bölcsészettudományi Kar
Dékáni Hivatal Igazgatási Osztály

osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01.-2021.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Igazgatási Osztály munkájának közvetlen irányítása, vezetése, koordinálása. A Kari Tanács és egyes kari bizottságok üléseinek előkészítése, határozatok végrehajtása, humángazdálkodási ügyek intézése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Bölcsészettudományi karon szerzett középiskolai tanári végzettség és pénzügyi- számviteli- közgazdasági szakképzettség

        felhasználói szintű ismeretek: Word, Excel

        több éves, a felsőoktatási adminisztrációban (testületek működése, oktatói pályázatok kezelése) szerzett vezetői tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        népművelői előadói végzettség

Elvárt kompetenciák:

        jó kommunikációs képesség,

        kari sajátosságok ismerete, helyismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. BTK Dékáni Hivatala Dr. Papp Klára dékánnak címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/10252/2016 , valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/10252/2016, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2016. október 17.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2016. október 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772026   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.