3 fő asszisztens

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

DE KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika Kardiológia

3 fő asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.10.28-2017.10.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Móricz Zs. körút 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az elektrofiziológiai és a haemodinamikai laborban a betegek és eszközök előkészítése, a beavatkozás alatt asszisztálás a beavatkozást végző orvosnak, a beavatkozás végén a labor és a műszerek rendbetétel. A beteg állapotának követése az elektrofiziológiai és a haemodinamikai laborban való tartózkodása alatt. Az asszisztensi dokumentáció pontos vezetése. A labor eszközei, műszerei üzemkész állapotának biztosítása. A haemodinamikai laborban munkaidőn kívül időszakra készenléti ügyeleti rendszerben való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, ápoló vagy asszisztens,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        elektrofiziológiai/kardiológiai/műtős szakasszisztensi

        intenzív betegellátó szakápoló vgézettség

        kardiológiai gyakorlat

        MedsSol egészségügyi informatikai program felhasználói ismerete

        számítógép felhasználói szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs képesség, rugalmasság, alkalmazkodó képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        érvényes működési nyilvántartási kártya másolata

        MESZK kártya másolata

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszányára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Móricz Zs. körút 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10741/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 3 fő asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10741/2016, valamint a munkakör megnevezését: 3 fő asszisztens.

        Elektronikus úton Horváth Ildikó részére a ihorvath@med.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

írásbeli pályázatok elbírálása, ez alapján személyes elbeszélgetés a pályázói körben maradókkal.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2016. október 7.

        www.deoec.hu/kk/ - 2016. október 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763443   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.