Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

DE Klinikai Központ Onkológiai Klinika
Sugárterápia Osztály

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Sugárterápiában részesülő betegek előkészítése, sugárkezelés kivitelezése és az ehhez kapcsolódó betegdokumentáció vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus( BSc),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

        egészségügyben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/10497/2016. , valamint a munkakör megnevezését: orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/10497/2016., valamint a munkakör megnevezését: orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2016. október 7.

        www.deoec.hu/kk/ - 2016. október 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763441   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.