Aneszteziológiai szakasszisztens

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem
KK Ortopédiai Klinika

aneszteziológiai szakasszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Ortopédiai Klinika műtőjében aneszteziológiai szakasszisztensi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, aneszteziológiai szakasszisztensi képesítés (OKJ 54),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz,

        Végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. október 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pataki Éva (e-mail:peva@med.unideb.hu) nyújt, a 52/432-285/55554 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Ortopédiai Klinika. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/10882/2016. , valamint a munkakör megnevezését: aneszteziológiai szakasszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/10882/2016., valamint a munkakör megnevezését: aneszteziológiai szakasszisztens.

        Személyesen: Pataki Éva, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Ortopédiai Klinika. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2016. október 10.

        www.deoec.hu/kk - 2016. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761625   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.