Adjunktus

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Élelmiszertechnológiai Intézet

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 de, Böszörményi utca 138.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Élelmiszertechnológiai Intézet oktatási és kutatási tevékenységében való aktív részvétel. Az Élelmiszertechnológia alapjai I. és III. tárgyak egyes témaköreinek (erjedésipar, keményítőgyártás és –továbbfeldolgozás, növényi olajgyártás, cukorgyártás, cukorkagyártás, konzervipar) elméleti és gyakorlati oktatása, a Sütőipari technológia, Élvezeti cikkek feldolgozástechnológiái, Zsiradékipari technológiák, Édesipari technológiák tantárgyak oktatása, a tananyagok folyamatos fejlesztése, bekapcsolódás egyéb intézeti tantárgyak gyakorlati oktatásába, szak- és diplomadolgozati témavezetés. A pályázó további feladata az élelmiszertechnológiai tanüzem infrastruktúrájának kihasználásával folyó kutatásokba való bekapcsolódás és újabb kutatási irányok feltárása és kidolgozása, ezen a területen intenzív pályázati aktivitás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        doktori (PhD) fokozat agrártudományok vagy természettudományok területén

        oktatási tapasztalat élelmiszertechnológiai tárgyú tantárgyakban

        publikációs tevékenység nemzetközi szaklapokban

        angol tárgyalási szinten

        Microsoft Office, statisztikai programcsomagok ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        képesítés az alábbi területeken: GLP – Good Laboratory Practice, Minőségirányítási megbízott, Minőségirányítási szakember

        tapasztalat élelmiszer vagy étrendkiegészítő termékek fejlesztésében

        angol felsőfokú nyelvvizsga, szakfordítói végzettség

Elvárt kompetenciák:

        megbízhatóság, pontosság, precizitás, kezdeményezőkészség, gyakorlatiasság,

        jó problémamegoldó képesség, rugalmasság, kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        oklevél másolata

        egyéb végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        nyelvvizsga bizonyítvány másolata

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi utca 138. két példányban a Kar dékánjának címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/9795/2016 , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi utca 138. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/9795/2016, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

illetékes kari bizottságok

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        DE MÉK honlapja - 2016. október 5.

        Debreceni Egyetem honlapja - 2016. október 5.

        DE hirdetőtáblája - 2016. október 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754702   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.