Tanszéki mérnök

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Élelmiszertechnológiai Intézet

tanszéki mérnök

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi utca 138.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Debreceni Egyetem MÉK Élelmiszertechnológiai tanüzemének vezetője felel, az üzem működőképességét jelentő műszaki, higiéniai, munkaszervezési, dokumentációs feladatok pontos és szakszerű ellátásáért. Kezeli az üzemegységek használatával kapcsolatos nyilvántartást, felügyeli az áru- és személymozgást, takarítást, szerződéseket, szervezi a karbantartást, segíti az oktató-kutató-fejlesztő munkát és a gyártást. Felügyeli az üzemben található gépek szakszerű használatát, műszaki állapotát. Irányítja az üzemben dolgozókat, ellenőrzi és felügyeli a munkabiztonsági és higiéniai kritériumoknak való megfelelést.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Biomérnöki vagy Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki vagy Élelmiszer biotechnológus vagy Élelmiszer-minősítő és egészségvédő biomérnöki vagy Élelmiszermérnöki vagy Szőlészeti és borászati mérnöki vagy Vegyészmérnöki vagy Állatorvosi diploma ,

        legalább egy éves, az élelmiszer-előállítási tevékenység területén igazolt szakmai tapasztalat

        angol középfokú nyelvtudás

        Microsoft Office programok felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        több éves szakmai gyakorlat

        élelmiszertechnológiai gyakorlati képzésben szerzett tapasztalat

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        • megbízhatóság, pontosság, precizitás, kezdeményezőkészség, gyakorlatiasság,

        jó problémamegoldó képesség, rugalmasság, kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        a szakképzettséget, az idegen-nyelvtudást és egyéb végzettséget igazoló oklevelek / dokumentumok másolata

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi utca 138. két példányban a Kar dékánjának címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/8841/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnök.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi utca 138. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/8841/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnök.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési szabályzatában, valamint az egyéb ide vonatkozó szabályzatok rendelkezései alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        DE MÉK honlapja - 2016. október 1.

        Debreceni Egyetem honlapja - 2016. október 1.

        DE hirdetőtáblája - 2016. október 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746265   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.