Vezető asszisztens

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika igazgatója

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a DE KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikára

vezető asszisztens

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.02.01-2022.01.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakdolgozói humánerőforrás gazdálkodásban való részvétel. Hatékony és gazdaságos munkavégzés biztosítása. Szakdolgozói képzések, továbbképzések koordinálása. A szakdolgozók érvényes működési nyilvántartásának figyelemmel kísérése. A klinikán folyó ápolási és asszisztensi tevékenység koordinálása, ellenőrzése. Betegdokumentáció, ápolási dokumentáció vezetésének ellenőrzése, fejlesztése. Munkavédelmi és higiénés szabályok betartásának figyelemmel kísérése. Minőségirányítási rendszer működtetésében való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egészségügyi főiskolai vagy egyetemi diploma,

        Vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll.

        Büntetlen előélet.

        Cselekvőképesség.

        Jó kommunikációs készség, alkalmazkodó képesség, precizitás, terhelhetőség.

        Magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Diplomás ápoló oklevél, egyetemi okleveles ápoló végzettség, egészségügyi menedzser oklevél.

        Érintett szakterületen szerzett 5 éves szakmai gyakorlat.

        Egészségügyi területen szerzett 5 éves vezetői tapasztalat.

        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

        MedSol informatikai rendszer ismerete.

        Angol nyelv társalgási szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, idegennyelvtudását, szakmai munkáját, terveit, szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét.

        Szakmai önéletrajz, a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló iratok másolata, érvényes működési nyilvántartási kártya másolata, MESZK kártya másolata.

        Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek megismerhetik és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika igazgatója címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OAITT/83/2016. , valamint a beosztás megnevezését: vezető asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika igazgatója címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OAITT/83/2016., valamint a munkakör megnevezését: vezető asszisztens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása után, a pályázati körben maradókkal személyes elbeszélgetés. Az ápolási igazgató véleményének figyelembe vételével a végső döntést a klinika igazgatója hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu, www.deoec.hu/kk, Egészségügyi Közlöny - 2016. november 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831918   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.