Főosztályvezető

Debreceni Egyetem Kancellária

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Kancellária
HR Igazgatóság Humángazdálkodási Főosztály

főosztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01-től 2021.12.09-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek és funkciók működtetése, irányítása, felügyelete és ellenőrzése. Humángazdálkodási feladatok koordinálása. A főosztály nyilvántartási, adatközlési munkáinak megtervezése, ellenőrzése. A költségvetéshez és a beszámoló jelentések elkészítéséhez a létszámmal és a személyi juttatásokkal kapcsolatos adatok szolgáltatása. Tájékoztatás a rendszeres személyi juttatások költségvetési előirányzatáról, annak változásairól és felhasználásról. Az alkalmazott számítógépes feldolgozási rendszerekkel kapcsolatos teendők összefogása, koordinálása. Kapcsolattartás a tanszékekkel, osztályokkal. A bérgazdálkodás szabályozottságának, szervezettségének biztosítása. A főosztályon dolgozók teljesítményének értékelése. Mindazon feladatok ellátása, melyeket jogszabály és az egyetemi szabályzatok számára meghatároznak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        vagy egyetemi szakirányú végzettség,

        felsőfokú szakirányú szakképesítés,

        legalább 20 év szakmai és 10 év vezetői tapasztalat humángazdálkodás területen,

        büntetlen előélet,

        vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll.

Elvárt kompetenciák:

        kiváló szintű kommunikációs és problémamegoldó készség,

        kreativitás, rendszerszemlélet, empátiakészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatait.

        Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék.

        A pályázathoz mellékelni kell továbbá minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellária címére történő megküldésével (Dr. Bács Zoltán kancellár 4028 Debrecen, Kassai út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/10360/2016. , valamint a beosztás megnevezését: főosztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellária címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/10360/2016., valamint a munkakör megnevezését: főosztályvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2016. október 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 2.

ID: 2747534   Megjelentetés dátuma: 2016.10.03.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.