Ügyvivő-szakértő

Debreceni Egyetem Kancellária Szolgáltatási Igazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Kancellária Szolgáltatási Igazgatóság
Üzemeltetési Osztály

ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Adatszolgáltatások előkészítése, pénzügyi feladatok ellátása, belső gazdálkodási költségvetés tervezéséhez adatszolgáltatás, árajánlatok bekérése, szerződések előkészítése, épületek üzemeltetési feladatainak és telekfenntartási feladatainak biztosítása. Leltárkezelői, gondnoki feladatok
ellátása, közbeszerzési eljárások előkészítésében,
lebonyolításában való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        vagy egyetemi végzettség

        legalább középfokú angol és/vagy német nyelvtudás

        vonatkozó jogszabályok ismerete, alkalmazása

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        office programok magabiztos ismerete

Elvárt kompetenciák:

        jó kommunikációs készség,

        pontos, precíz, önálló munkavégzés,

        rugalmasság, elemző készség,

        gyors probléma - felismerés, problémakezelés,

        jó kapcsolattartási és tárgyalási képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        A pályázathoz mellékelni kell továbbá minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellária Szolgáltatási Igazgatóság címére történő megküldésével (Pozsonyi Zoltán szolgáltatási igazgató 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/12820/2016. , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellária Szolgáltatási Igazgatóság címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/12820/2016., valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2016. november 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822428   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.