Óvodapedagógus

Deák Ovi Budapest IV. ker

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Deák Ovi Budapest IV. ker
óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 95.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodában az óvodapedagógusi feladatok ellátása az intézmény Pedagógiai Programjának megfelelően, a 3-7 éves gyermekek nevelése, fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógusi,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csabainé Kurucz Orsolya nyújt, a 06-1-3696-307 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Deák Ovi Budapest IV. ker címére történő megküldésével (1041 Budapest, Deák Ferenc utca 95. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 95/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Deák Ovi Budapest IV. ker címére történő megküldésével (1041 Budapest, Deák Ferenc utca 95. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 95/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Csabainé Kurucz Orsolya részére a deakovi@deakovi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Csabainé Kurucz Orsolya, Budapest, 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 95. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        deakovi@deakovi.hu - 2016. október 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754684   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.