Szakmai vezető

Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
Család- és gyermekjóléti központ

szakmai vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2373 Dabas, Áchim András utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ide vonatkozó törvényi jogszabályoknak megfelelő munkafeladatok ellátása, a család- és gyermekjóléti központ szervezeti egységének vezetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Felsőfokú szociális alapvégzettség,

        család- és gyermekjóléti szolgálatnál, központnál végzett szakmai tevékenység - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        családgondozói tapasztalat, szociális szakvizsga - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        gépkocsi

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Megbízhatóság, pontosság, önállóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz,végzettséget igazoló diploma-oklevél, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat az 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott ok nem áll fenn, motívációs levél, adatbetekintési nyilatkozatl

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhászné Janicsák Éva intézményvezető nyújt, a 06/29 367-236, 06/70 967- 6678, 06/20 286- 7295 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 332/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szakmai vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ címére történő megküldésével (2373 Dabas, Áchim András utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 332/2016, valamint a munkakör megnevezését: szakmai vezető.

        Elektronikus úton Juhászné Janicsák Éva intézményvezető részére a segitoszolgalat@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírásnak megfelelőpályázók, az intézményben személyes meghallgatáson vesznek részt.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739692   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.