Olvasószolgálatos könyvtáros

Csuka Zoltán Városi Könyvtár - Érd

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csuka Zoltán Városi Könyvtár és telephelyei

olvasószolgálatos könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Hivatalnok utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

olvasószolgálati feladatok teljes körű ellátása, gyűjteményszervezés, állományvédelem, állomány-ellenőrzés, statisztikai adatszolgáltatás, rendezvények, foglalkozások szervezése, lebonyolítása ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros, informatikus könyvtáros, könyvtári asszisztens, segédkönyvtáros,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, szakképesítésról bizonyítváőny, könyvtárosi diploma, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél , hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési anyagát a birálatban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sebestyénné M. Ewa, ill. Nida Judit nyújt, a +3623365470 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csuka Zoltán Városi Könyvtár - Érd címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/O/2018 , valamint a munkakör megnevezését: olvasószolgálatos könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Csuka Zoltán Városi Könyvtár - Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Hivatalnok utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/O/2018, valamint a munkakör megnevezését: olvasószolgálatos könyvtáros.

        Elektronikus úton Sebestyénné M. Ewa részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

1. ford.: megfogalmazott kompetenciák alapján a könyvtár vezetői válogatnak a jelöltek között
2. ford. személyes interjú

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csukalib.hu - 2017. december 6.

        Érdi Újság - 2017. december 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csukalib.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 29.

ID: 3257782   Megjelentetés dátuma: 2017.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.