Informatikus könyvtáros

Csorba Győző Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csorba Győző Könyvtár

Informatikus könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7622 Pécs, Universitas utca 2A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Baranya megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez tartozó szolgáltatóhelyek adatgyűjtése, dokumentumellátási és állományellenőrzési feladatai

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Informatikus könyvtáros szak,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű pontos, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Bizonyítványok, oklevelek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csorba Győző Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSGYK/417-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Informatikus könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Csorba Győző Könyvtár címére történő megküldésével (7622 Pécs, Universitas utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSGYK/417-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: Informatikus könyvtáros.

        Elektronikus úton Seszták Zsuzsanna részére a munkaugy@csgyk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757516   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.