Orvos/ tüdőgyógyász szakorvos

Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

orvos/ tüdőgyógyász szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6772 Deszk, Alkotmány utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szakorvosi feladatok ellátása járó- és fekvőbeteg osztályon

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, tüdőgyógyászat szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a bíráló bizottság megismerhesse

        részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tölcsér Tímea, Patakiné Solymosi Ágnes nyújt, a 06-62-571-516 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza címére történő megküldésével (6772 Deszk, Alkotmány utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/9/59/2016 , valamint a munkakör megnevezését: orvos/ tüdőgyógyász szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza címére történő megküldésével (6772 Deszk, Alkotmány utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/9/59/2016, valamint a munkakör megnevezését: orvos/ tüdőgyógyász szakorvos.

        Elektronikus úton Tölcsér Tímea részére a munkaugy@deszkikorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Tölcsér Tímea, Csongrád megye, 6772 Deszk, Alkotmány utca 36. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822269   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.