Hatósági állatorvos

Csongrád Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Hatósági állatorvos

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű legfeljebb 2018. október 31 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6723 Szeged, Vasas Szent Péter utca 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 3. pontja szerinti állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Illetékességi területén a hatáskörébe utalt általános és speciális állategészségügyi- és állatjárványügyi-igazgatási, állatvédelmi, élelmiszer-, gyógyszer- és takarmány-biztonsági hatósági állatorvosi feladatokat.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, a Szegedi Járási Hivatal ügyrendje és felettesei által meghatározott munkamegosztás szerinti feladatok ellátása a jogszabályok, belső utasítások és a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, felsőoktatásban agrár képzési területen szerzett állatorvosi végzettség,

        Pályakezdők jelentkezését is várjuk - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Leglább 1-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Közigazgatási alap és szakvizsga

        Gépjárművezetői engedély (B kategóriás)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. Rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolatát.

        Nyilatkozatát, amely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tihanyi Zala osztályvezető nyújt, a 62/680-830 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6722 Szeged, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: - , valamint a munkakör megnevezését: Hatósági állatorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6741 Szeged, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: -, valamint a munkakör megnevezését: Hatósági állatorvos.

vagy

        Elektronikus úton Vincze Szilvia Klára részére a vincze.szilvia@csongrad.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Vincze Szilvia Klára, Csongrád megye, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat állami tisztviselőkből álló 3 tagú szakmai bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Az így kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést is lefolytat. A pályázat eredményéről az elbírálástól számított 3 napon belül a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csmkh.hu - 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csmkh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833722   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.