Közegészségügyi- járványügyi szakügyintéző

Csongrád Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

közegészségügyi- járványügyi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Deák Ferenc utca 6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

• A Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti 6. pont: népegészségügyi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Ellátja az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991.évi XI. törvény szerinti a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal hatás- és illetékességi körébe tarozó közegészségügyi és járványügyi feladatokat:
• Hatósági- szakhatósági feladatok ellátása
• Helyszíni ellenőrzések végzése
• Nyilvántartások vezetése A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Ügyrendje és felettesei által meghatározott munkamegosztás szerinti feladatok ellátása a jogszabályok, belső utasítások és a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• Hatósági- szakhatósági feladatok ellátása
• Helyszíni ellenőrzések végzése
• Nyilvántartások vezetése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Egészségügyi, vegyipari középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és egészségügyi szakmacsoportba tartozó szakképesítés.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Felsőoktatásban szerzett orvos- és egészségtudományi, jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, műszaki, társadalomtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és egészségügyi szakmacsoportba tartozó felsőfokú szakképesítés.,

        közegészségügyi, járványügyi területen szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

        gépjárművezetői engedély ( B kategória)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • A 45/2012. (III.20.) Korm. Rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolatát; • Nyilatkozatát, amely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hodoniczkiné dr. Gilyán Judit nyújt, a 62/681-046 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6722 Szeged, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSB/01/7897/2016. , valamint a munkakör megnevezését: közegészségügyi- járványügyi szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6741 Szeged, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSB/01/7897/2016., valamint a munkakör megnevezését: közegészségügyi- járványügyi szakügyintéző.

        Elektronikus úton Dr. Kemenesné dr. Hajdu Petra részére a hajdu.petra@csongrad.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Dr. Hodoniczkiné dr. Gilyán Judit osztályvezető, Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 14. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat kormánytisztviselőkből álló 3 tagú szakmai bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Az így kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést is lefolytat. A pályázat eredményéről az elbírálástól számított 3 napon belül a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www,csmkh.hu - 2016. szeptember 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csmkh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754696   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.