Hatósági állatorvos

Csongrád Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és Állategészségügyi Osztály

hatósági állatorvos

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Deák Ferenc utca 6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 5. pontja élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Ellátja illetékességi területén a hatáskörébe utalt általános és speciális állategészségügyi- és állatjárványügyi-igazgatási, állatvédelmi, élelmiszer-, gyógyszer- és takarmány-biztonsági hatósági állatorvosi feladatokat, mellyel nemzetgazdasági értéknövelő, -mentő és -megőrző, továbbá közegészségügyi és népjóléti tevékenységet végez. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal ügyrendje és felettesei által meghatározott munkamegosztás szerint feladatok ellátása a jogszabályok, belső utasítások és a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

speciális állategészségügyi- és állatjárványügyi-igazgatási, állatvédelmi, élelmiszer-, gyógyszer- és takarmány-biztonsági hatósági állatorvosi feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, állatorvos,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        állat- egészségügyi területen szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

        közigazgatási alap- és szakvizsga

        B kategóriás gépjármű vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. Rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata

        Nyilatkozat, amely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Borka Attila osztályvezető nyújt, a 62/681-072 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6722 Szeged, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSB/01/7813/2016. , valamint a munkakör megnevezését: hatósági állatorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6741 Szeged, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSB/01/7813/2016., valamint a munkakör megnevezését: hatósági állatorvos.

        Elektronikus úton Dr. Kemenesné dr. Hajdu Petra részére a hajdu.petra@csongrad.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Dr. Borka Attila osztályvezető, Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Petőfi utca 6. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat kormánytisztviselőkből álló 3 tagú szakmai bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Az így kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést is lefolytat. A pályázat eredményéről az elbírálástól számított 3 napon belül a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csmkh.hu - 2016. szeptember 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csmkh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750023   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.