Humánpolitikai előadó

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó

humánpolitikai előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 érvényes jogrendszer szabályainak alkalmazása a munkaügy, adózás, járulékfizetés területén;
 kinevezések, munkaszerződések elkészítése;
 dolgozók ki- és beléptetéséhez kapcsolódó feladatainak ellátása;
 bérszámfejtés előkészítése;
 adatszolgáltatások, statisztikák, havi, éves jelentések készítése;
 részvétel a beszámoló és a költségvetés elkészítésében;
 személyi adatok szakszerű kezelése, nyilvántartása
 munkaügyi folyamatok precíz adminisztrációs lekövetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, munkaügyi és társadalombiztosítási szakember, vagy középfokú személyügyi, munkaügyi szakirányú végzettség ,

        MS Office magas szintű felhasználói gyakorlata (Word és Excel ismeret elengedhetetlen)

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),

        munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

        jó kommunikációs készség,

        terhelhetőség,

        kiváló szintű önálló problémamegoldó képesség,

        nyitott, dinamikus, határozott, önmotivált személyiség,

        kiváló szintű precizitás, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, fényképes szakmai önéletrajz

        a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2. Bang Ágnes Humánpolitikai osztályvezető ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3502-34-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: humánpolitikai előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3502-34-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: humánpolitikai előadó.

vagy

        Elektronikus úton Bang Ágnes részére a bang.agnes@csmekhm.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csmekhm.hu

        www.aeek.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csmekhm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818789   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.