Logisztikai koordinátor

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó

logisztikai koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr.Imre József utca 2.

Csongrád megye, 6900 Makó, Kórház utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• a gazdasági vezető munkájának teljes körű támogatása,
• levelezés, tárgyalási anyagok előkészítése,
• megbeszélések, találkozók szervezése,
• közreműködés a gazdálkodási szabályzatok  az intézmény részére történő beszerzési igények koordinálása,  közreműködés a kórház üzemeltetéséhez szükséges anyagok felmérésében, beszerzésében.
 osztályos igények fogadása, felülvizsgálata,  felhasználói keretek felügyelete
 árajánlatok bekérése, értékelése, megrendelések készítése,
 napi kapcsolattartás a beszállítókkal és azok nyomon követése, felügyelete,
 közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolításukban való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, középfokú iskolai végzettség/szakirányú szakképesítés,

        legalább 3-5 év munkakörben eltöltött szakmai tapasztalat

        felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)

        munkakörre vonatkozó eü. alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egészségügyben szerzett anyag-, raktárgazdálkodási ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, fényképes szakmai önéletrajz

        a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr.Imre József utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3046-34-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: logisztikai koordinátor.         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3046-34-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: logisztikai koordinátor.

vagy

        Elektronikus úton Oraveczné Kispál Angéla részére a kispal.angela@csmekhm.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csmekhm.hu

        www.aeek.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csmekhm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761708   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.