Gazdasági asszisztens

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó

gazdasági asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű helyettesítés céljából 2016.12.01.-2018.12.01. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• a gazdasági vezető munkájának teljes körű támogatása,
• levelezés, tárgyalási anyagok előkészítése,
• megbeszélések, találkozók szervezése,
• közreműködés a gazdálkodási szabályzatok aktualizálásában
• prezentációk, statisztikák összeállítása,
• kapcsolattartás a társosztályokkal, koordinációs feladatok,
• menedzsment munkájának segítése, határidők betartatása,
• egyéb szervezési, kapcsolattartási, adminisztrációs feladatok ellátása,
• Uniós projektekben való közreműködés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, pénzügyi-számviteli vagy szakirányú felsőfokú végzettség,

        MS Office magas szintű felhasználói gyarkolatakorlata

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),

        munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű analitikus gondolkodásmód,

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

        Kiváló szintű önálló problémamegoldó képesség,

        Kiváló szintű precizitás, pontosság,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        költségvetési szervek működésének ismerete

        Uniós projektekben való jártasság

        közbeszerzési eljárásokban szerzett jártasság

        mérlegképes könyvelői végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, fényképes szakmai önéletrajz

        a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló dokumentum másolata

        hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3047-34-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3047-34-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági asszisztens.

vagy

        Elektronikus úton Oraveczné Kispál Angéla részére a kispal.angela@csmekhm.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csmekhm.hu

        www.aeek.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csmekhm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761541   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.