Informatikus

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó

informatikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr.Imre József utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 rendszergazdai feladatok, és helpdesk feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, műszaki/informatikai felsőfokú végzettség,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)

        munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

        Microsoft szerver (2000/2003/2008) alapos ismerete

        Linux szerver ismerete

        Desktop (Microsoft Windows XP/Win7) termékek ismerete

        fejlett hálózati ismeretek (TCP/IP, VPN)

        sokoldalú, speciális feladatokat is elvállaló egyéniség

        kiváló kommunikációs és problémaoldó készség

        „B” kategóriás jogosítvány

        saját gépjármű

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        motivációs levél (Kérjük, motivációs levelében fejtse ki eddigi tapasztalatait is és a legkorábbi belépés időpontját, valamint jelölje meg fizetési elvárásait.)

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr.Imre József utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3045-34-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: informatikus.         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3045-34-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: informatikus.

vagy

        Elektronikus úton Oraveczné Kispál Angéla részére a kispal.angela@csmekhm.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csmekhm.hu

        www.aeek.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csmekhm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761523   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.