Pénzügyi-számviteli osztályvezető vezetői megbízással

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
főkönyvi könyvelő munkakör betöltésére

pénzügyi-számviteli osztályvezető vezetői megbízással

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.11.02-2021.11.02.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2.

Csongrád megye, 6900 Makó, Kórház utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Legfőbb vezetői feladatok: • a mindenkori hatályban lévő számviteli, államháztartási törvény végrehajtási rendeletei, az egyéb pénzügyi jogszabályok, ügyviteli utasítások betartásának ellenőrzése; • a hatályos gazdálkodási- pénzügyi jogszabályok szerinti működés biztosítása, a bizonylati fegyelem betartásának maradéktalan ellenőrzése; • a gazdasági igazgatóság célkitűzéseinek és tervfeladatainak érvényesítése az irányítása alá vont osztály munkáján keresztül
• Tagkórházak közötti munkavégzés összehangolása, munkakörök meghatározása, feladatok végrehajtási rendszerének kialakítása, felügyelete Legfőbb szakmai feladatok: • A hatályos jogszabályi feltételek mellett az intézet költségvetésének elkészítése, a teljesítés figyelemmel kísérése, értékelése; • likviditási tervek készítése, a teljesítés figyelemmel kísérése, értékelése; • az intézet pénzügyi helyzetét áttekintő nyilvántartások kialakítása, a pénzügyi helyzetértékelési anyagok összeállítása; • költségvetési kötelezettség vállalások, pénzügyi kötelezettségek nyilvántartása, teljesítése; • kimenő számlákkal, beérkező számlákkal kapcsolatos feladatok felügyelete; • fizetések esedékességének figyelése, intézkedés a beszedésre, javaslattétel a behajtásra, • zárlati munkák teljes körű összeállítása; • főkönyvi kivonatok készítése; • könyvviteli ellenőrzések elvégzése
• az intézetnél a teljesített kiadások és bevételek alakulásáról a könyvviteli nyilvántartási számlák, és az Előirányzat felhasználási keretszámla forgalma alapján jelentések, beszámolók összeállítása
• vagyonkimutatás elkészítése, • kiadási- és bevételi adatok, tartozásállomány, előirányzat módosítások vezetése, jelentése
• adóbevallások elkészítése; • adóbefizetések, adóelőlegek, adó-visszaigénylések meghatározása, • Pénzügyi- számviteli- gazdálkodási szabályzatok elkészítése, intézményi számlarend, és számlatükör, rovatrend karbantartása;
• selejtezések felügyelete;
• a bizonylati fegyelem folyamatos ellenőrzése
• mérlegelemzés, költségelemzés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, gazdasági/pénzügyi végzettség, vagy fesőfokú végzettség, mérlegképes könyvelő,

        szerepel a számvitelről szóló 2000.évi C.törvény 151.§(3)bek.szerinti nyilvántartásban, és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

        vezetői gyakorlat

        MS Office maga szintű felhasználói gyarkolata (Word és Excel ismeret elgengedhetetlen)

        stabil számviteli ismeretek

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),

        munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államháztartási könyvvezetési ismeretek

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű analitikus gondolkodásmód,

        önálló munkavégzés,

        jó probléma felismerő és megoldó képesség,

        kreativitás, rugalmasság,

        szervezőkészség, kezdeményező készség,

        Kiváló szintű kommunikációs és prezentációs készség, a controlling technikák ismerete s azok alk-a a gyakorlatban,

        jogszabályok követése és naprakész alkalmazási készsége,

        terhelhetőség, precizitás,

        magas szintű elemzői készség,,

        pontosság, figyelem a részletek iránt,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, fényképes szakmai önéletrajz

        a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3007-34-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli osztályvezető vezetői megbízással.         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3007-34-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli osztályvezető vezetői megbízással.

        Elektronikus úton Oraveczné Kispál Angéla részére a kispal.angela@csmekhm.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csmekhm.hu

        www.aeek.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csmekhm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757505   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.