Intézményvezető

Csömör Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csömöri Községgondnokság

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre (2017. március 01. - 2022. február 28.)-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2141 Csömör, Állomás utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény szakszerű, törvényes működtetése, ellenerőzése, irányítása, képviselete. Az intézmény alaptevékenysége: a település üzemeltetésével kapcsolatosan az utak, hidak, közterületek karbantartása, fenntartása, a parkok, zöldfelületek gondozása, önkormányzati intézmények, lakások karbantartása. Kapcsolattartás a fenntartóval és az intézmény ellátási területén működő intézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú műszaki iskolai végzettség, vagy a 77/1993. (V. 12) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgálató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél végrehajtási rendelet szerinti végzettésg: felsőfokú szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        föiskolai műszaki iskolai végzettség mellett, egyetemi végzettséget is elfogadunk;

        szakmai önéletrajz, vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképezeléssel, (max 10 ezer karakter szóköz nélkül, a kiíró segítséget nyújt a helyi viszonyok megismerésében);

        oklevél másolat, iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány másolata;

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak, a pályzati eljárassal összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

        nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános, vagy zárt ülést tartson;

        nyilatkozat, hogy eredményes pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;

        újonnan létesített jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kerül kikötésre;

        bérigény megjelölése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kivitelezésben és beruházásokban való jártasság,

        jellemzően építőipari és egyéb kivitelezések irányításában való jártasság;

        Város-és községgondnoksági feladatokban szerzett vezetői tapasztalat;

        helyismeret.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábri István polgármester nyújt, a 0628-544-048 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csömör Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6000/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Csömör Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6000/2016, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csömöri Hírmondó

        Helyi Hírek

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A borítotok Fábri István polgármesternek kérjük címezni. Kérjük a borítékra ráírni: pályázat a Csömöri Községgondnokság Intézményvezetői álláshely betöltésére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813094   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.