2 fő Humánerőforrás-Gazdálkodási Ügyintéző

Csolnoky Ferenc Kórház -Veszprém

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csolnoky Ferenc Kórház -Veszprém
Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport

2 fő Humánerőforrás-Gazdálkodási Ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Kórház u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a közalkalmazotti és egyéb jogviszonyok létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos munkaügyi iratok elkészítése, jogszabályi változások esetén azok módosítása, munkaügyi nyilvántartások vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, érettségi, személyügyi ügyintézői szakképesítés (OKJ közép szintű),

        A közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapos ismerete

        Munkaügyi területen szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat

        KIRA program felhasználói szintű ismerete

        MS Office (Word, Excel) felhasználói szintű ismerete

        Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Személyügyi gazdálkodói szakképesítés (OKJ emelt szintű)

        Egészségügyben szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat

        Az egészségügyi dolgozók közalkalmazotti jogviszonyára vonatkozó jogszabályok ismerete

        A szakterülethez kapcsolódó egyéb jogszabályok naprakész ismerete (pl.: Társadalombiztosítási ellátások, személyi jövedelemadóval kapcsolatos jogszabályok stb.)

Elvárt kompetenciák:

        Pontos, önálló és felelősségteljes munkavégzés,

        Terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt HR Csoport nyújt, a 0688/556-241 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csolnoky Ferenc Kórház -Veszprém címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Kórház u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: közigallás/322-22014 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Humánerőforrás-Gazdálkodási Ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Csolnoky Ferenc Kórház -Veszprém címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Kórház utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: közigallás/322-22014, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Humánerőforrás-Gazdálkodási Ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton HR Csoport részére a human@vmkorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.vmkorhaz.hu/korhazweb/allashirdetes - 2016. november 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2832017   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.