Óvodavezető

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csokvaomány Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3647 Csokvaomány, Petőfi út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közoktatási intézményben szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat igazolása, az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát, nyilatkozat arról, hogy megízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 440/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3647 Csokvaomány, Petőfi út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 440/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Mustos Tibor polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        www.csokvaomany.hu internetes oldal

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750003   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.