Bölcsődei gondozó, vagy szakgondozó kisgyermeknevelő egységes óvoda-bölcsődei csoportba

Csodaország Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény-Bük

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csodaország Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény-Bük

Bölcsődei gondozó, vagy szakgondozó kisgyermeknevelő egységes óvoda-bölcsődei csoportba

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előre láthatólag 2017. április 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9737 Bük, Széchenyi utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Elsődleges feladata segíteni a bölcsődés korú kisgyermekek harmonikus fejlődését, gondozását, nevelését, az aktivitás és az önállóság kialakulását, a gyermekek testi, lelki fejlődését a pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismeretei birtokában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Csecsemő és kisgyermeknevelő, gondozó,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, főiskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet. Nem áll fenn vele szemben a gyermekek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény elleni eljárás, ill. nem szünetel a szülői felügyeleti joga a gyermek átmeneti nevelésbe vétele miatt ill. a szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerős ítélettel nem szüntette meg. Nyilatkozat, hogy a pályázó adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 94558456 nyújt, a 94558456 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csodaország Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény-Bük címére történő megküldésével (9737 Bük, Széchenyi utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 768/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődei gondozó, vagy szakgondozó kisgyermeknevelő egységes óvoda-bölcsődei csoportba.         Postai úton, a pályázatnak a Csodaország Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény-Bük címére történő megküldésével (9737 Bük, Széchenyi utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 768/2016, valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődei gondozó, vagy szakgondozó kisgyermeknevelő egységes óvoda-bölcsődei csoportba.

        Személyesen: Pócza Mária Gabriella, Vas megye, 9737 Bük, Széchenyi utca 23. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Vas Népe - 2016. október 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768384   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.