Óvodapedagógus

Csipkereki Önkormányzati Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csipkereki Önkormányzati Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9836 Csipkerek, Rákóczi F. utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás korú gyermekek testi- lelki- szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése az Óvodai nevelés országos alapprogramja- és az intézmény Helyi pedagógiai programja alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, felsőfokú végzettséget igazoló okírat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csipkereki Önkormányzati Óvoda címére történő megküldésével (9836 Csipkerek, Rákóczi F. utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 76/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Csipkereki Önkormányzati Óvoda címére történő megküldésével (9836 Csipkerek, Rákóczi F. utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 76/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Kupóné Bene Barbara részére a benebarbara@t-email.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 29.

ID: 2744660   Megjelentetés dátuma: 2016.09.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.