Könyvtáros

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szabó István Általános Iskola épületében lévő
könyvtár helyiség

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8372 Cserszegtomaj, Iskola utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Ellátja a könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatokat;
- Iskola könyvtárosi feladatok elvégzése;
- Kiszolgálja az olvasókat, végzi a kölcsönzési tevékenységet és annak adminisztrációját;
- Középtávú és éves munkatervet készít a könyvtár működési feltételeinek és tartalmi munkájának fejlesztésére;
- Polgármester felkérésére, vagy az önkormányzat munkaterve alapján beszámolót készít, tájékoztatja a képviselő testületet a könyvtárhasználatáról;
- Szervezi és lebonyolítja a könyvtár pedagógiai felhasználását;
- Irodalmi rendezvényeket szervez és lebonyolít;
- Részt vesz a könyvtárosok részére szervezett szakmai találkozókon, továbbképzéseken, értekezleteken.
- Figyelemmel kíséri a könyvtári célokra biztosított beszerzési keret tervszerű és gazdaságos felhasználását;
- Elvégzi a könyvtár időszaki és soron kívüli leltározását;

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, főiskolai szintű szakirányú szakképzettség, vagy főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, mely igazolja, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        A pályázat zárt, vagy nyitott képviselő-testületi ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozó nyilatkozatot

        Részletes szakmai önéletrajz

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti

        A pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek

        Iskolai végzettséget igazoló eredeti okirat, vagy annak hitelesített másolata

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        könyvtáros munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gonda Krisztina nyújt, a 83/531-903 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2511-9/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2511-9/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Személyesen: Gonda Krisztina, Zala megye, 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. Az érvényes pályázót a pályázat kiírója személyesen is meghallgathatja. A pályázat eredménytelennek nyilvántartás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Helyben szokásos módon, hirdetőtáblára kifüggesztve - 2017. november 6.

        Cserszegtomaj Nagyközség honlapján - 2017. november 6.

        Cserszegtomaji Krónika novemberi számában - 2017. november 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cserszegtomaj.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 6.

ID: 3236078   Megjelentetés dátuma: 2017.11.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.