2 fő óvodapedagógusi

Cseresznyevirág Művészeti Óvoda - Budapest

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Cseresznyevirág Művészeti Óvoda - Budapest

2 fő óvodapedagógusi

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1039 Budapest, Medgyessy Ferenc u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírás alapján a helyi Pedagógiai Program megvalósításával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jártasság kézművességben, hangszer használat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló diploma másolata, erkölcsi bizonyítvány a szakmai feladat ellátására vonatkozóan

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Lászlóné tagóvodavezető nyújt, a 244-3893 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Cseresznyevirág Művészeti Óvoda - Budapest címére történő megküldésével (1039 Budapest, Medgyessy Ferenc utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-93/699-I , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógusi.         Postai úton, a pályázatnak a Cseresznyevirág Művészeti Óvoda - Budapest címére történő megküldésével (1039 Budapest, Pais Dezső út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-93/699-I, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógusi.

        Elektronikus úton Cseke Márta óvodatitkár részére a medgy-o@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Bizottságilag a helyben szokásos módon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Önkormányzati hírportál

        Óbuda Újság

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cseresznyeviragovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831987   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.