2 fő óvodapedagógusi

Cseresznyevirág Művészeti Óvoda - Budapest

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Cseresznyevirág Művészeti Óvoda - Budapest

2 fő óvodapedagógusi

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1039 Budapest, Medgyessy Ferenc utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírás alapján a Helyi Pedagógiai Program szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jártasság kézművességben, hangszer használat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló diploma másolata, erkölcsi bizonyítvány a szakmai feladat ellátására vonatkozóan

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Lászlóné tagóvodavezető nyújt, a 244-3893 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Cseresznyevirág Művészeti Óvoda - Budapest címére történő megküldésével (1039 Budapest, Medgyessy Ferenc utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-85/604-II , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógusi.         Postai úton, a pályázatnak a Cseresznyevirág Művészeti Óvoda - Budapest címére történő megküldésével (1039 Budapest, Pais Dezső út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-85/604-II, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógusi.

vagy

        Elektronikus úton Cseke Márta óvodatitkár részére a medgy-o@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Önkormányzati hírportál

        Óbuda Újság

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a cseresznyeviragovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 27.

ID: 2741577   Megjelentetés dátuma: 2016.09.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.