Gyermekfelügyelő/Gyermekvédelmi asszisztens

Cseppkő Gyermekotthoni Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Cseppkő Gyermekotthoni Központ

Gyermekfelügyelő/Gyermekvédelmi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1025 Budapest, Cseppkő utca 74.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nevelési, gondozási feladatok, egészségügyi ellátás, aktív részvétel a szabadidős feladatok megvalósulásában, segítségnyújtás a gyerekek életkori, étkezési, öltözködési szokásainak kialakításában. Éjszakásként gondoskodás a gyermekek nyugodt pihenéséről. Háztartási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet szerint (OKJ): gyermekvédelmi asszisztens: gyermekotthoni asszisztens (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), mentálhigiénés asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ) vagy szociális asszisztens (OKJ) gyermekfelügyelő: gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), dajka (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ), óvodai dajka (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), gyermekotthoni asszisztens (OKJ) vagy kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ) , ,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Cseppkő Gyermekotthoni Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K216/16 , valamint a munkakör megnevezését: Gyermekfelügyelő/Gyermekvédelmi asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Cseppkő Gyermekotthoni Központ címére történő megküldésével (1025 Budapest, Cseppkő utca 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K216/16, valamint a munkakör megnevezését: Gyermekfelügyelő/Gyermekvédelmi asszisztens.

        Elektronikus úton Igazgatói Titkárság részére a allas@cseppgyermek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött fényképes önéletrajzokból a vezetőség kiválasztja azokat a jelentkezőket, akiket telefonon személyes interjúra behívnak. Ezután, amennyiben a jelentkező felvételt nyert, a szükséges papírok beszerzése után a munkavégzés azonnal megkezdhető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cseppgyermek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 27.

ID: 2741642   Megjelentetés dátuma: 2016.09.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.