Gyermekfelügyelő

Cseppkő Gyermekotthoni Központ - Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

1038 Budapest, Dózsa György u. 44.

gyermekfelügyelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1038 Budapest, III., Dózsa György utca 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nevelési, gondozási feladatok ellátása. Figyelemmel kíséri a gyermekek egészségügyi ellátását, aktívan részt vesz a szabadidős feladatok ellátásában, segítséget nyújt a gyermekeknek az életkoruknak megfelelő étkezési, higiéniai, öltözködési szokásaik kialakításában. Éjszakásként gondoskodik a gyermek nyugodt pihenéséről, háztartási feladatokat lát el. (főzés, mosás, takarítás).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, OKJ gyermekfelügyelő I-II. dajka, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő,,

        gyermekvédelem területén szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Fényképes önéletrajz, alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány, végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

Elvárt kompetenciák:

        empátia, tolerancia, csoportban való együttműködés, rugalmasság, következetesség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pásztor Melinda nyújt, a 240-1769 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Cseppkő Gyermekotthoni Központ - Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIL/931-2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyermekfelügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Cseppkő Gyermekotthoni Központ - Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona címére történő megküldésével (1038 Budapest, Dózsa György út 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIL/931-2016, valamint a munkakör megnevezését: gyermekfelügyelő.

        Elektronikus úton Pásztor Melinda igh. részére a titkarsag@szilagyi-gyermekotthon.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828820   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.