Óvodavezető

Csenyéte Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csenyéte Óvoda
Csenyéte Óvoda

óvodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3837 Csenyéte, Rákóczi út 48.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, általános képviselete. Felelős az intézmény működéséért, eredményes gazdálkodásáért. Koordinálja, felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó óvodai neveléshez szükséges feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményezetői szakképzettség,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kéri Zoltánné nyújt, a 46/542-200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csenyéte Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3837 Csenyéte, Rákóczi út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 376/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Csenyéte Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3837 Csenyéte, Rákóczi Ferenc út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 376/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton Kéri Zoltánné részére a csenyete@freemail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Kéri Zoltánné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3837 Csenyéte, Rákóczi út 14. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csenyéte Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2016. október 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768293   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.