Személyügyi ügyintéző

Csengőd Község Önkormányzata

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csengődi Polgármesteri Hivatal

Személyügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Dózsa György utca 35.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 23. Humánpolitikai feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A köztisztviselőkkel és a közalkalmazottakkal, illetve közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos személyügyi feladatok ellátása: nyilvántartások vezetése, jogviszonyok létesítésével, megszüntetésével, megszűnésével, módosításával kapcsolatos teendők elvégzése, okiratok és munkaköri leírások előkészítése, személyi anyagok kezelése, KIRA személyügyi nyilvántartó rendszer kezelése.
A Polgármesteri Hivatal iratkezelési feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, munkaügyi, társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés. ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés. ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Humánpolitikai területen betöltött munkakörben szerzett tapasztalat, iratkezelésben való jártasság

        KIRA, TÉR, PROBONO programok felhasználói szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        Részletes szakmai önéletrajz a 4/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. sz. mellékletére is.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Boldoczki Krisztina jegyző nyújt, a 06-78/441-144; 06-20/360-9695 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csengődi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 602/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Személyügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Csengődi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 602/2016., valamint a munkakör megnevezését: Személyügyi ügyintéző.

        Személyesen: dr. Boloczki Krisztina jegyző, Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csengődi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2016. október 10.

        Csengőd község honlapja (www.csengod.hu) - 2016. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761701   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.