Könyvtáros

Csengőd Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csengőd Község Önkormányzata

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, József Attila utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvényben valamint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben meghatározott művelődésszervezői és könyvtárosi feladatokat, ami magában foglalja: könyvtári, helyismereti, ügyintézési és egyéb információszolgáltatást; könyvtári dokumentumok kölcsönzésének biztosítását; fénymásolást, nyomtatást, szkennelést; olvasás iránti érdeklődés felkeltését, fejlesztését szolgáló egyéni és közösségi foglalkozások szervezését; valamint gyermekfoglalkozások szervezését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés (ennek hiányában a képesítés megszerzésének vállalása 2018. december 31. napjáig.).,

        büntetlen előélet

        számítástechnikai ismeretek

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        helyismeret

        könyvtáros szakirányú végzettség

        B kategóriás jogosítvány

        felsőfokú végzettség

        államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány

        tevékeny részvétel a Csengődi közéletben

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata

        önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lajter Ferenc nyújt, a 06-78/441-177-es valamint a a 06-20/234-22-89 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csengőd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 908/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Csengőd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 908/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Személyesen: Lajter Ferenc polgármester, Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntést megelőzően személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A kiválasztásról a Képviselő-testület zárt ülés keretében dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csengődi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. augusztus 10.

        Csengőd község honlapja (csengod.hu) - 2017. augusztus 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 10.

ID: 3158021   Megjelentetés dátuma: 2017.08.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.