Jegyző

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Csongrád megye, 6911 Királyhegyes, Jókai utca 38.

Csongrád megye, 6912 Kövegy, Kossuth utca 29.

Ellátandó feladatok:

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyének és Kirendeltségeinek vezetése, a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és az egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Csanádpalota székhely, Királyhegyesi Kirendeltség, Kövegyi Kirendeltség

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 24

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,,

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012.(III.20.) Korm. r. szerinti fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul és nem állnak fenn vele szemben a 2011. évi CXCIX. tv. 84-85 §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Sándor polgármester nyújt, a 30/414-52-48 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3676/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3676/2016., valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

vagy

        Elektronikus úton Kovács Sándor polgármester részére a pmhiv@csanadpalota.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Bán-Priskó Erzsébet, Csongrád megye, 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról Csanádpalota Város Polgármestere dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818889   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.