Szociális gondozó

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő
Házi segítségnyújtás

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2017. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9461 Lövő, Fő utca 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Házi segítségnyújtás keretében az ellátottak ápolási,gondozási feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklete szerint,

        hasonló területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        ECDL

        B kategóriás jogosítvány,

        büntetlen előélet,cselekvőképesség,magyar állampolgárság,SAJÁT SZEMÉLYGÉPKOCSI

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség, szakmai kompetenciák ismerete, problémamegoldó képesség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lágler Júlia nyújt, a 06/204721492 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő címére történő megküldésével (9461 Lövő, Fő utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 574/2016. , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő címére történő megküldésével (9461 Lövő, Fő utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 574/2016., valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

vagy

        Elektronikus úton Lágler Júlia részére a csgyt.lovo@freemail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Lágler Júlia, Győr-Moson-Sopron megye, 9461 Lövő, Fő utca 32. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázati kiírásnak megfelelő pályázat esetén a jelentkezőket személyesen is meghallgatjuk.A pályázatot kiíró munkáltató a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        nyugatrmk.hu - 2016. október 3.

        önkormányzatok hirdetői - 2016. október 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750091   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.