Pénzügyi Ügyintéző

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi Ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodási feladataival kapcsolatos teendők (beérkező számlák fogadása, ellenőrzése, érvényesítése, utalása, a pénzügyi rendszerben kontírozása, kiegyenlítése és a főkönyvi könyvelés elvégzése). A jogszabályban előírt határidőben az időközi költségvetési jelentések, mérlegjelentések elkészítése és könyvelése, megküldése a Kincstár felé (havi pénzforgalmi jelentések, negyedéves, féléves, éves jelentések). Közreműködés a költségvetési koncepció összeállításában, a költségvetési rendelet tervezet előkészítésében, valamint a költségvetési beszámolók összeállításban

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló 29/2015 (XII.16) illetve a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal béren kívüli juttatások (Cafeteria) szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség és Mérlegképes könyvelői képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon,

        Önkormányzati pénzügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz,

        Az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását követően amennyiben az eredménytelen, a pályázati dokumentációt a pályázó részére a pályázat kiírója visszaküldje vagy megsemmisítse.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sörösné Mohácsi Krisztina gazdálkodási irodavezető nyújt, a 06-22/582-310/151 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8083 Csákvár, Szabadság tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSV/1393-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi Ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8083 Csákvár, Szabadság tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSV/1393-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi Ügyintéző.

        Elektronikus úton Tóth Jánosné címzetes főjegyző részére a titkarsag@csakvar.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 3 munkanapon belül tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csakvar.hu - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csakvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768350   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.