Óvodapedagógus

Csajági Egységes Óvoda-Bölcsőde - Csajág

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csajági Egységes Óvoda-Bölcsőde - Csajág

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8163 Csajág, Kossuth Lajos utca 129.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, óvodáskorú gyermekek személyiségfejlesztése, egészségvédelme, hatékony nevelő,oktató munka az intézmény Pedagógiai Programjában foglaltak alapján a jogszabályi háttér betartásával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság. Büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

        Gyermekszeretet, elhivatottság. Kiváló szintű együttműködési készség, kommunikációs készség.,

        Empatikus magatartás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata: Diploma másolat, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkérését igazoló feladóvevény azzal, hogy a kinevezés feltétele az erkölcsi bizonyítvány bemutatása.)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Polákné Tiringer Katalin nyújt, a 06203371253 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csajági Egységes Óvoda-Bölcsőde - Csajág címére történő megküldésével (8163 Csajág, Kossuth Lajos utca 129. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Csajági Egységes Óvoda-Bölcsőde - Csajág címére történő megküldésével (8163 Csajág, Kossuth L. utca 129. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próbaidő időtartama 3 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824308   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.