Óvodapedagógus

Csaba József Általános Művelődési Központ - Csákánydoroszló

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csaba József Általános Művelődési Központ Ivánci Tagóvodája
Tagintézmény

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9931 Ivánc, Petőfi Sándor utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság

        Bűntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sütőné Joó Irén nyújt, a 94/442-003 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csaba József Általános Művelődési Központ - Csákánydoroszló címére történő megküldésével (9919 Csákánydoroszló, József Attila utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 154/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Csaba József Általános Művelődési Központ - Csákánydoroszló címére történő megküldésével (9919 Csákánydoroszló, József Attila utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 154/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

ÁMK igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csakanydoroszlo.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812957   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.