Könyvtáros

Ceglédi Városi Könyvtár

A munkavégzés helye
Cegléd (Járás)
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Ceglédi Városi Könyvtár

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ceglédi Városi Könyvtár

Könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tájékoztató és olvasószolgálati feladatok ellátása, gyűjteményszervezés, rendezvények, foglalkozások szervezése, lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Könyvtáros, informatikus könyvtáros,

        Szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        Precizitás,

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

        Terhelhetőség,

        Önálló munkavégzés,

        Csapatmunka,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Felhasználói szintű Szikla21 IKR használata

        Gyermekek, fiatalok körében végzett munka

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai

        Erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén)

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, illetve a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Szabadság tér 5/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47/2018., valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.

        Elektronikus úton Kabdebó-Ladik Lívia részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Kabdebó-Ladik Lívia, Pest megye, 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók szakmai önéletrajzainak megismerése utáni személyes elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.cegledvk.hu - 2018. július 9.

        www.cegled.hu - 2018. július 13.

        Ceglédi Hírmondó - 2018. július 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cegledvk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.

ID: 3445691   Megjelentetés dátuma: 2018.07.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.